kontakt

Adresa
Detský domov Studienka
Röntgenova 6
851 01 Bratislava


Telefónne číslo : 02/67209488
Email:

IČO: 31753485
Číslo účtu: 7000423590/8180

Register OPK: https://www.ropk.sk/index/index.php?ids=564

Riaditeľ
Mgr. Renáta Matejová

Manažér soc.a vých starostlivosti
Mgr. Viliam Gyurke : 02/67209447, vgyurke@gmail.com

Ekonóm
Ing. Marta Sotáková : 02/67209411

Psychológ
Mgr. Olga Šuláková : 02/67209422
Mgr. Tatiana Harvanová : 02/67209426
Mgr. Anna Šuláková: 02/67209429
Mgr. Alica Balážová: 02/68204218
Mgr. Alexandra Šimková: 02/68204224

Sociálny pracovník
Mgr. Hátasová Oľga : 02/67209423
Mgr. Martina Sotáková : 02/67209424
Mgr. Dana Hudsovská : 02/67209425

MAPA